Condicions generals d'ús del lloc web botiga de VESTUARIO DESECHABLE S.L.U

Vestuario Desechable S.L.U, amb domicili a Gran Via de la Corts Catalanes 5ª Planta- 08011, Barcelona i amb CIF B86212412, email: administracio@grupohiperlimpieza.es, posa a disposició al seu lloc web ventadeproductosdelimpieza.es determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de Vestuario Desechable S.L.U per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web ventadeproductosdelimpieza.es i en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada que un usuari introdueix les seves dades en els formularis existents, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet, no podent l'USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s'hagi produït aquesta acceptació.

*AVÍS IMPORTANT. Els productes oferts a la botiga en línia estan dirigits a empresaris. Es considera empresari tota persona física o jurídica que actua en el marc de la seva activitat empresarial o professional, ja sigui pública o privada.

L'accés a la pàgina web de Vestuario Desechable S.L.U implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals.

Primera.- El lloc web de Vestuario Desechable S.L.U ha estat realitzat d'una banda, amb la finalitat de posar a disposició de tercers informació sobre les seves activitats i poder contactar amb Vestuario Desechable S.L.U per sol·licitar informació addicional i per l'altre, posar a disposició dels usuaris la possibilitat de comprar els productes que s'ofereixen. La sol·licitud dels serveis o articles que s'ofereixen per a la seva compra al lloc web es regiran per les condicions generals de contractació específiques.

Segona.- Condicions d'accés i ús

2.1.- La utilització de la pàgina web de Vestuario Desechable S.L.U no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI, excepte si aquest USUARI desitgi utilitzar la base de dades d'articles existents en Vestuario Desechable S.L.U on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic, aquesta subscripció es regirà per les condicions generals específiques. Les condicions d'accés i ús de el present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. expressament Vestuario Desechable S.L.U prohibeix els següents:

2.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través d'ell mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de Vestuario Desechable S.L.U o a tercers.

2.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spamming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing ")

2.2.3-Els preus expressats a la botiga estan expressats amb i sense IVA.

2.2.4.- Vestuario Desechable S.L.U podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

Tercera.- Continguts.

3.1.- Vestuario Desechable S.L.U utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Vestuario Desechable S.L.U únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

3.2.- Tercers aliens a Vestuario Desechable S.L.U bé mitjançant col·laboracions directes al lloc web o bé presents a través de links a altres llocs web o a notícies d'altres llocs dels que no és titular Vestuario Desechable S.L.U cap cas serà responsable dels continguts així introduïts i no garanteix el correcte funcionament de tots aquests links. L'USUARI que desitgi establir un hiperenllaç al seu lloc web a la pàgina web de Vestuario Desechable S.L.U no realitzarà un ús il·legal o contrari a la bona fe de les informacions posades a disposició en el referit lloc web.

3.3.- Vestuario desechable SLU es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

Quarta.- Responsabilitat.

4.1.- Vestuario Desechable S.L.U en cap cas serà responsable de:

4.1.1.- Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius

4.1.2.- De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar al lloc web.

4.2.- Vestuario Desechable S.L.U es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, Vestuario Desechable S.L.U col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment en què tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.

4.3.- Vestuario Desechable S.L.U assumeix les responsabilitats que puguin derivar-se de la prestació dels serveis que ofereix en els límits i tal com s'especifica en les diferents condicions generals de contractació dels serveis que es posen a disposició de l'USUARI.

Cinquena.- Drets d'autor i marca.

Vestuario Desechable S.L.U és una marca registrada. Queda prohibida la utilització aliena per qualsevol mitjà de la marca de Vestuario Desechable S.L.U, això inclou tant el nom com el logotip, excepte consentiment exprés de Vestuario Desechable S.L.U. Queden reservats tots els drets. A més, el lloc web de Vestuario Desechable S.L.U els continguts propis, la programació i el disseny de el lloc web-es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Vestuario Desechable S.L.U

Sisena.- Jurisdicció i llei aplicable.

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. En cas de qualsevol discrepància ambdues parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l'usuari.

Setena.-En cas que qualsevol clàusula de el present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. Vestuario Desechable S.L.U podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Vestuario Desechable S.L.U.

Comandes i transport

Les comandes es tramiten diàriament, subjectes a la situació dels estocs El 90% dels productes exposats a la botiga en línia estan sempre en estoc permanent. De qualsevol manera a la confirmació de la comanda se us informa de la data de servei. A la península és de 24 a 72 hores fent la comanda abans de les 12:00 del migdia. Per a Balears, Ceuta i Melilla el termini és de 72 hores i per a les Canàries d'uns 7 dies per transport marítim i 2 dies per transport aeri.

Península:

Import de la cistella (abans d'impostos)Ports sense IVAPorts amb IVA
0€ a 59.99€ 6€ 7.26€
>= 60€ GRATIS GRATIS

Portugal:

Ports pagats A PARTIR DE 242€ (200€ abans d'impostos) A PORTUGAL. Despeses d´enviament per a comandes inferiors a 242€ (200€ abans d´impostos) - TARIFA PLANA 12.10€ (10€ abans d´impostos).

Baleares:

Ports pagats A PARTIR DE 726€ (600€ abans d'impostos) A BALEARS. Despeses d´enviament per a comandes inferiors a 726€ (600€ abans d´impostos) -TARIFA PLANA 15€ (12.39€ abans d´impostos).

Canarias, Ceuta y Melilla:

 • Comandes inferiors a 200€, despatx de duanes i despeses d'enviament 60€.
 • Comandes de 201€ a 600€, despatx de duanes 30€.
 • Comandes superiors a 600€, sense cap recàrrec.
 • L'impost IGIC s'haurà de pagar a destinació, i la factura expedida per aquesta empresa anirà sense impostos.

Gibraltar:

Per Gibraltar independentment de l'import de la comanda, en concepte de despeses d'enviament es cobrarà un import fix de 24.2€ (20€ abans d'impostos).

Dret de desistiment

El client disposarà de 14 dies naturals per exercir el dret de desistiment (és a dir el dret a la resolució de l'contracte sense cap penalització). En aquest cas, el client està obligat a tornar el producte en perfecte estat. No és obligatori tornar el producte en el seu embalatge original, però si no es retorna en el mateix embalatge d'origen el bé podria patir una depreciació, la qual es reflectiria en la devolució.

A efectes d'exercir el seu dret de desistiment, el consumidor ha de posar en coneixement de Vestuario Desechable S.L.U pel mitjà que estimi convenient (correu, correu electrònic, fax, etc,).

Pot dirigir-se a la direcció administracio@grupohiperlimpieza.es,o mitjançant el formulari disponible en el següent enllaç: "formulario de desistimiento", encara que el seu ús no és obligatori.

La direcció de devolució es realitzarà a Vestuario Desechable S.L.U, Carrer plata 34, 28950, Moraleja de Enmedio, Madrid (España)

Les despeses de devolució aniran a càrrec de client, i Vestuario Desechable S.L.U es compromet a retornar pel mateix mitjà de pagament utilitzat en la transacció inicial l'import total de la factura, en un termini mai superior a 14 dies naturals des de la data en què hagi estat informat de la decisió de desistiment de l'contracte de l'consumidor utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel consumidor.

Garantia

Abans que el consumidor faci una compra en línia, cal informar-vos sobre l'existència d'una garantia legal i el seu contingut. Per això, les condicions generals de contractació de la vostra pàgina web, o text equivalent a aquest, ha de contenir la següent informació mínima:

 • Davant de qualsevol falta de conformitat en el moment del lliurament del bé, l'empresari respondrà davant del consumidor de les faltes que es manifestin durant un termini de tres anys des del lliurament, que s'entendrà realitzada el dia que figuri a la factura o tiquet de compra, oa l'albarà si aquest fos posterior.
 • Es presumeix que les faltes de conformitat que es manifestin en els dos anys següents al lliurament del bé ja existien quan aquest es va lliurar.
 • També caldria informar dels drets següents que assisteixen els consumidors i usuaris:
 • A través d'una simple declaració, el consumidor podrà exigir a l'empresari solucionar la falta de conformitat, la reducció del preu o la resolució del contracte.

Perquè el bé sigui posat de conformitat, el consumidor podrà optar per la reparació o la substitució, llevat que una d'aquestes dues opcions sigui impossible o suposi costos desproporcionats per a l'empresari.

Aquestes mesures han de complir els següents requisits:

 • Seran gratuïtes per al consumidor, comprenent les despeses que siguin necessàries perquè els béns siguin posats de conformitat, especialment les despeses d'enviament, transport, mà d'obra o materials.
 • Es duran a terme en un termini raonable des del moment en què l'empresari hagi estat informat de la manca de conformitat i sense més inconvenients per a aquest.

Servei d'atenció a client

Per a qualsevol consulta o incidència amb la seva comanda, disposa del nostre servei d'atenció a client, el qual us guiarà i resoldrà totes les qüestions de forma àgil.

Té les següents possibilitats de cursar una comanda:

Compra en línia. Seleccionar seus productes desitjats i posar-los en la cistella de comanda (compra fàcil en 3 passos), o bé per correu electrònic a: administracio@grupohiperlimpieza.es

També pot cursar la seva comanda per telèfon: Telèfon: 91.489 80 63 de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00 hores. - 93 373 81 77 De dilluns a divendres → 09: 00-13: 00 (Només per a Catalunya)

Formes de pagament:

En Vestuario Desechable S.L.U, pot pagar la seva factura de la següent manera:

 • Transferència Bancària (pagament anticipat)
 • Targeta de crèdit
 • Contra Reembossament (Excepte estranger)
 • PayPal
 • Forma de pagament ajornada, prèvia autorització del nostre departament de comptabilitat (només per a empreses) Consulti'ns

Legislació i tribunals

La nostra entitat es troba text complet del document (Associació sense ànim de lucre), inscrita al Registre Nacional d'Associacions Grup 1, Secció 1, número nacional 594.400, CIF G85804011, Carrer la Palma 59, Baix A, 28015 Madrid (Espanya), telèfon (+34) 91 309 13 47 i fax (+34) 91 402 83 39(www.confianzaonline.es).

Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola. Així mateix, en compliment del que disposa la Llei de Resolució Alternativa de Litigis, informem als consumidors que, com a entitat adherida i en els termes del Codi Ètic, els usuaris podran acudir text complet del document per a la resolució alternativa de eventuals controvèrsies (https://www.confianzaonline.es/consumidores/como-reclamar/formulario-reclamaciones/). Si aquestes es refereixen a transaccions electròniques amb consumidors, o sobre protecció de dades quan estiguin relacionades amb aquest àmbit, les reclamacions seran resoltes pel Comitè de Mediació de Confiança Online, acreditat per a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum. Si les reclamacions versen sobre publicitat digital, o sobre protecció de dades relacionada amb aquest àmbit, seran sotmeses a l'Jurat de la Publicitat de AUTOCONTROL.

A més et recordem que pots accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

Resolució de litigis

En el següent enllaç es troba la plataforma de resolució de litigis en línia.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

EMPRESA INSCRITA EN EL REGISTRE MERCANTIL DE MADRID:

TOM: 28966 FOLI: 138 SECCIÓ: 8 FULL: M-521.607 INSCRIPCIÓ: 1